Satellitter

I en femårsperiode fram til 2005 tilbrakte Jonas Bendiksen mye av sin tid på reise i det tidligere Sovjetunionens ytterste periferi; i isolerte territorier preget av uro og omstillingsproblemer etter Sovjetrepublikkens oppløsning i 1991. Moskva kunne lite foreta seg for å forhindre framveksten av femten autonome stater. Men overgangen til en ny samfunnsorden var langt fra enkel.

I Øst-Europa, Kaukasus, Sentral Asia og østre del av Serbia fant Bendiksen utposter der mennesker måtte redefinere seg selv i forhold til en ny historisk, religiøs og ideologisk virkelighet. Resultatet er blandet; blodige indre stridigheter, isolerte pariastater, selvkonstruerte versjoner av kapitalisme og fraflytting.

Utstillingen Satellitter forteller historier fra seks steder som eksisterer under verdens radar, men som til sammen representerer ufullendte kapitler i Sovjetunionens historie.