A Brave New World

Bildene i utstillingen A Brave New World ble tatt i et samarbeid med Frelsesarméen, som driver hjelpearbeid i det sørlige Afrika der befolkningen er verst rammet. UNAIDS har beregnet at 5 mill. mennesker har sykdommen i Sør-Afrika, dvs. 21% av befolkningen. I Botswana er mer enn hver tredje voksne person smittet, i følge samme kilde.

Fotograf tthoma Haugersveens bilder ble tatt i Sør-Afrika, Swasiland og Lesotho over seks uker i november og desember 2004. De utgjør deler av fotografens Honours prosjekt ved Edith Cowan University i Perth. Han forsøkte her å vise et annet bilde av AIDS/HIV situasjonen, enn det mediene som oftest har fokusert på.

Hans tilnærming var at AIDS/HIV får konsekvenser for hele regioner og store geografiske områder, der sykdommen fører med seg fattigdom, sult, tap av forsørgerer og av arbeidskraft. Haugersveen går tett innpå og sjokkerer med sitt blikk på den brutale virkeligheten.