Born Free

I 1994 avskaffet Sør-Afrika apartheidregimet og Nelson Mandela ble landets første demokratisk valgte president. Etter flere tiår med hvitt minoritetsstyre ga en ny grunnlov alle sørafrikanere like rettigheter, uansett hudfarge, kultur, religion eller seksuell orientering. Generasjonen født etter 1994 er de såkalte Born Frees, de født frie.

Mandela hadde stort fokus på de unge og deres rolle i samfunnet. Han så dem som bærere av håp og som fremtidige ledere med ansvar for å gjøre Sør-Afrika til et bedre sted å leve, en regnbuenasjon med like muligheter for alle. “Mindful of your own challenges, you must continue to promote the principle of relentless freedom and democracy,” sa Mandela.

I over et tiår har fotojournalist Ilvy Njiokiktjien portrettert de født frie, gjennom intervjuer, fotografi og film. Selv om det på papiret er likhet for alle preges Sør-Afrika av stor arbeidsløshet, økonomiske ulikheter og dype kulturelle sår fra apartheidtiden. Mange unge opplever også rasisme og diskriminering. Ble regnbuenasjonen noen gang virkelig, eller er den bare en myte?

Ilvy Njiokiktjien (f. Nederland, 1984) har jobbet som nyhets- og dokumentarfotograf i mange land, med et spesielt fokus på Afrika. Arbeidet hennes har vært vist i aviser som The New York Times, TIMES og Der Spiegel. Njiokiktjien har fått flere priser for prosjektet Born Free, og i 2013 ble hun Nederlands første Nasjonale Fotograf. Bildene i utstillingen er tatt mellom 2009 – 2019.