Sara Fabricius/Cora Sandel

Sara Fabricius med familie flyttet fra Kristiania til Tromsø i 1893. Kort etter århundreskiftet leide de seg inn hos forretningsmannen Johan Rye Holmboe i Storgata 95, hvor Perspektivet Museum i dag holder til. Fem år senere forlot Sara Tromsø for å utvikle sitt malertalent i Paris.

Gjennombruddet som forfatter under pseudonymet Cora Sandel kom med utgivelsen av debutromanen Alberte og Jacob i 1926, da hun var 46 år gammel. Ungdomsårene i Tromsø satte tydelige spor i Sandels litterære produksjon, der småbylivet nordpå har gitt stoff til mye av det hun har skrevet. Hennes lavmælte budskap har også et universelt innhold og bøkene er derfor like aktuelle i dag. Hun regnes blant Norges mest betydningsfulle forfattere.

Utstillingen fokuserer på oppveksten i Tromsø, hennes liv som kunstner i Paris og forfatterskapet.