De kjære vesener

Den gamle hovedbygningen fra Kvitnes danner en passende ramme rundt utstillingen om de unge, ugifte døtrene på handelsstedene i Nord-Norge på 1800-tallet. Det finnes få avbildinger av disse kvinnene, og lite står skrevet om dem i historiebøkene.

Derimot er de levende beskrevet i skjønnlitteratur og reiseskildringer fra perioden. De tilreisende sørfra, for det meste menn, festet seg ved kjøpmannsdøtrenes grasiøse ynde, deres fine manerer og moderne klær og frisyrer, som i stor grad fulgte trendene ute i Europa. Mange utlendinger var forbløffet over å finne en slik dannelse så langt nord!

Sentralt i utstillingen er et rekonstruert ungpikeværelse fra 1800-tallet, rikelig utstyrt med tradisjonelt håndarbeid utført av flittige kvinnehender. Sitater av blant andre Hamsun og utlandske reisende ledsages av gjenstander benyttet av de unge frøknene.