Deep in the Westfjords of Iceland

I seks år har Thorvaldur Örn Kristmundsson besøkt Isafjardardjup, en av de dype fjordene nordvest på Island. Området er blant Islands mest isolerte, uberørte og spektakulære områder, der enkelte fiskere og bønder ennå klamrer seg fast til en livsform med røtter tilbake til den eldste bosettingen i landet.

Gradvis omformes det levende kulturlandskapet til et ruinlandskap, der menneskene har gitt opp de tradisjonelle næringene. Kristmundssons fotografier fanger inn det organiske forholdet mellom mennesker og natur i de gamle næringstilpasningene, og tapet av kunnskap og tradisjoner i kjølvannet av vår tids samfunnsendringer.

Not only have I travelled to countries suffering war, followed major sport events, met kings and queens, world leaders and musicians, but also realised that it takes no more than the story of a simple life of one person to make it greater than the everyday headlines of world events.

Thorvaldur Kristmundsson