Drottninglandet

Fotograf Elin Berge har i løpet av flere år dokumentert livet til thailandske kvinner i Västerbotten i det nordøstre Sverige. Alder og livssituasjon varierer, men felles for alle er samlivet med en svensk mann, og møtet med en fremmed kultur.

Tittelen Drottninglandet viser til det området der kvinnene bor; en del av Sverige oppkalt etter de mange, små landsbyene som har fått svenske dronningnavn. Den reflekterer også kvinnenes drømmer og håp som deltakere i skandinavisk kultur, der kjønnsforskjellene ikke er så utpreget som der de kommer fra. Nesten alle kvinnene i Berges prosjekt kommer fra en fattig region i det nordøstre Thailand, der de fleste av dem må inn til byene, til turiststedene eller utenlands for å finne arbeid.

Det å reise langt nord for å bosette seg med en skandinavisk mann er et altomfattende livsvalg, og et stort skritt inn i det ukjente. Drottninglandet er ”en berättelse om längtan och drömmen om ett bättre liv” som Elin Berge selv sier. Det er også en fortelling om utsatthet; om kvinner som gjør oppofrelser og tar risiko, der deres fremtid i stor grad avhenger av de menn de kommer til. Vi møter kvinner som strever for å tilpasse seg nye krav, som viser mot til omstilling og til å utforske nye muligheter.