Duodji

Perspektivet Museum viser vandreutstillingen Duodji, som også var en del av Samisk Uke i Tromsø.

Duodji, som er produsert av Varanger Samiske Museum, er resultat av en konkurranse som museet avholdt i år 2000. Utstillingen består av 65 arbeider av meget høg kvalitet, utført av samiske kunsthåndverkere fra hele det samiske området i Russland, Finland, Sverige og Norge. Duodji viser mange ulike gjenstandstyper, med stor variasjon i materialvalg. Katalog følger utstillingen.

Begrepet ”duodji” har etter hvert fått anerkjennelse som et samlebegrep for samisk kunsthåndverk, husflid, sløyd og småindustri og bygger på kunnskaper og ferdigheter som har gått i arv fra generasjon til generasjon. Det er vel knapt noe som særpreger det samiske mer enn nettopp duodji. I denne utstillingen er den håndverksmessige og kunstneriske utførelsen i fokus, men i det gamle samfunnet var bruksverdien den aller viktigste. Foruten å dekke egne behov, var produkter fra samisk husflid og håndarbeid attraktivt betalingsmiddel i bytte mot andre nødvendighetsvarer og som skattebetaling.

De vanligste råmaterialene, bein/horn, reinskinn, teger og trematerialer finns i de nære naturomgivelsene. Men samene har også hatt god tilgang på importerte materialer av tekstil, perler og metall. Tradisjonell dekor på horn- og beinprodukter har dannet modell for sølvkopier, som i dag er kjent som samisk sølvsmykkekunst. Farge, form, materialbruk, ornamentikk og praktisk utforming avslører variasjoner mellom distrikter og over grensene, og viser til kontakt og gjensidig påvirkning. Denne fascinerende rikdommen i materialvalg, teknikker og dekor kommer godt fram i utstillingen.

Duodji er en virksomhet som foregår i mange samiske hjem i dag. Men duodji er også en næring i vekst som bidrar til aktivitet, trivsel og kvinnearbeidsplasser i distriktene. Som sterkt uttrykk for det samiske, er duodji dessuten viktig i formidling og bevaring av samisk kultur. Og det er nettopp det som denne vakre utstillingen fra Varanger Samiske Museum har som siktemål.