Fjellets og Havets Folk

Perspektivet Museum fortsetter feiringen av Mangfoldsåret 2008 med en utstilling som har fokus på en nasjonal minoritet som ikke er av de mest synlige i det kulturelle medielandskapet.

Dette har vært et utfordrende, langsomt fremadskridende, av og til isete, men først og fremst ytterst interessant eventyr blant mennesker mellom hav og fjell …

Sonja Siltala

Sonja Siltala har fotografert kvener eller etterkommere av finske innvandrere til «Ruija» (Nord-Norge), i Finnmark og Troms siden 2001. Fotografen forsøker gjennom sine portretter å synliggjøre den kvenske kulturen gjennom enkeltindivider. Menneskene vi møter i utstillingen er alle bosatt i kvenske kjerneområder, har kvensk som sitt morsmål, og mange livnærer seg i tradisjonelle yrker.

Sonja Siltala har brukt sitt personlige nettverk og direkte henvendelser for å komme i kontakt med kvener. I følge fotografen har disse henvendelsene blitt mottatt med vennlighet og gjestfrihet.