Fotografier fra 1960-tallets Finnmark

Vi feirer tradisjonen tro Samisk Uke i Tromsø med en utstillingsåpning der det samiske reflekteres i en eller annen form og uttrykksmåte. I år gleder vi oss stort til å kunne invitere publikum til et møte med to fotografer som på hver sin måte er unike i det kunstneriske, fotografiske og nordiske landskapet.

Det handler om identitet, de forskjellige stemmene, hverdagslivet, menneskene, naturen, nærhet og fravær. I de fleste bildene finnes det sterke spor av det å leve i et grenseland, og møter. Møter mellom tradisjoner og levemåter, kunst og dokumentasjon, fortid og nåtid, tid og rom, stillhet og støy.

Bildene til Kåre Kivijärvi viser hans fortolkning av det flerkulturelle Finnmark på 1960-tallet. Kivijärvis etterlatte samling preges av hans bevissthet om kulturelt, sosialt og religiøst mangfold, og hans engasjement for marginaliserte grupper på siden av samfunnet, spesielt i nordlige regioner.

Bildene er hentet fra utstillingen 15 år etter – den nye tiden er begynt som ble vist på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, og er en gave fra utflytterkomiteen til museet. I samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter fikk komiteen laget disse bildene med utgangspunkt i arkivet etter fotografen Kåre Kivijärvi. Fotografiene har ikke før blitt kopiert og er dermed å betrakte som kulturhistorisk materiale heller enn kunstverk.