Hilsen fra Tromsø

Turisme og postkort henger nøye sammen. Masseproduserte bilder med lokale motiver er vanligvis den enkleste og billigste form for suvenir man kan kjøpe fra et sted.

De første postkortene med Tromsø-motiver antas å være produsert i Tyskland tidlig i 1880-årene. De dukket opp samtidig som byen for alvor ble oppdaget av utenlandske reisende. Kortene ble solgt ombord i turistskipene som ankret opp i havna om sommeren.

Interessen for postkort spredte seg raskt, og fra 1890-årene ble Tromsø-kort også utgitt i Norge. De eldste kortene besto gjerne av flere småbilder (vignetter) kombinert med den obligatoriske teksten ”Hilsen fra Tromsø”. Etter hvert ble motivutvalget utvidet til også å omfatte byens arbeiderstrøk og ny bebyggelse.

De klassiske ”turistmotivene” var likevel fortsatt dominerende. Mest populære var kortene med oversiktsfoto av byen, Tromsø havn, Storgata og Torget, koftekledte samer, Domkirken og Claus Andersens forretning med arktiske suvenirer. På 1960-tallet kom fargekortene med Tromsøbrua og Ishavskatedralen som motiver, viktige symboler på et moderne Tromsø i vekst.

Utstillingen ”Hilsen fra Tromsø” viser et lite utvalg av de anslagsvis 3000 ulike postkortene som finnes fra byen.