Historier om et hus

Perspektivet Museum holder til i en av byens flotteste trebygninger, oppført i 1838 av kjøpmann Daniel Mack. Fra 1911-2001 tjente bygningen som Folkets Hus, i ordets rette forstand. Her foregikk alt fra fagforeningsmøter, eldretrim, kafédrift, festmiddager og rockekonserter.

Nesten hele Tromsø bys historie kan fortelles med utgangspunkt i den gamle, fredete empiregården. Vi har trukket frem noen av de viktigste hendelsene og de fargerike personlighetene som kan knyttes til husets lange historie.