Imaginary Homecoming

Vi feirer tradisjonen tro Samisk Uke i Tromsø med en utstillingsåpning der det samiske reflekteres i en eller annen form og uttrykksmåte. I år gleder vi oss stort til å kunne invitere publikum til et møte med to fotografer som på hver sin måte er unike i det kunstneriske, fotografiske og nordiske landskapet.

Det handler om identitet, de forskjellige stemmene, hverdagslivet, menneskene, naturen, nærhet og fravær. I de fleste bildene finnes det sterke spor av det å leve i et grenseland, og møter. Møter mellom tradisjoner og levemåter, kunst og dokumentasjon, fortid og nåtid, tid og rom, stillhet og støy..

A landscape is speechless. Day by day, its only idiom is the sensory experience afforded by the biological reality, the weather conditions, and the actions that take place in the environment.

However, we can also assume that a landscape has another dimension: the potential but invisible field of possibilities nourished by everyday perceptions, lived experiences, different histories, narratives and fantasies.

In fact, any understanding of landscape entails a succession of distinct moments and different points of view. The layeredness of landscape, in other words, forms part of our own projection. Every landscape is also a mental landscape.

Jorma Puranen, Foreword, Imaginary Homecoming (Oulu, Finland: Pohjoinen, 1999).

Puranen var på reise i finsk samisk område da han ble vist en serie usedvanlig vakre portrettfotografier i svart-hvitt, opprinnelig brukt i et bokprosjekt av Nils-Aslak Valkepää. Han ble fortalt at de var hentet fra et bildearkiv på Musée de L’Homme i Paris. Puranen oppsøkte selv dette arkivet der han fant en mengde fotografier, for en stor del portretter, tatt i 1884 under Prins Roland Bonapartes ekspedisjon til samiske områder i nord. Bildene ble tatt av en fransk fotograf ved navn G. Roche.

Puranen avfotograferte utvalgte portretter, og monterte dem på akrylplater. Disse tok han med tilbake til det landskapet de en gang ble tatt i, og arrangerte de som installasjoner han fotograferte. Installasjonene kan forstås som et forsøk på å tilbakeføre kulturelle elementer fra fortiden tilbake til nåtiden, og en overskridelse av tid og rom.

Prosjektet ble også utgitt i bokform. Kunstverkene og fotografiene i utstillingen er lånt direkte inn fra fotografen.