Inntrykk

Husene i Perspektivet Folkeparken ble en gang flyttet dit for å fortelle om nordnorsk kysthistorie. Det største, hvite huset fra 1826 heter Kvitnesgården. Huset har mange lag med historier: som handelssted, flyktningebolig og museum. Vi på museet var nysgjerrige på hva barn tenker om stedet. Kan huset og stedet fortelle noe om oss i dag? Hva skjer når dagens historier møter det som engang var?

Med kamera som verktøy

I fire skoledager jobbet vi med en klasse fra Stakkevollan skole. Elevene tok utgangspunkt i Kvitnesgården og en personlig gjenstand, utforsket og reflekterte. Vi brukte kamera som verktøy, lærte om fotografering og komposisjon. Samtidig ble alle gradvis kjent med huset. Fra å starte arbeidet uten kunnskap, til etter hvert å få avdekket århundrer med fortellinger. 

Nye inntrykk

I løpet av uken har elevene fått inntrykk som har resultert i fotografier og nye blikk på huset. Samtidig har også elevene gjort inntrykk på oss. Vi har blitt kjent med huset og stedet ut fra deres perspektiv, og vi har blitt kjent med dem. I utstillingen veves stedets mange fortellinger sammen med barnas personlige historier og betraktninger. Kanskje kan dette være med på å skape nye inntrykk?

Produsenter: Camilla Erenius, Perspektivet Museum og Pål H. Ekern, Preus fotomuseum.

Utstillingen Inntrykk er del av mangfoldsprosjektet Perspektiver i friluft, og ble laget i samarbeid med Preus museum. Perspektiver i friluft er del av Mangfoldsnettverkets prosjekt Samlingens mange stemmer, støttet av Kulturdirektoratet.

Vi retter stor takk til kollegaer på Preus museum, elever og lærere som deltok fra Stakkevollan skole og Eurosko på Jekta for de flotte eskene vi fikk til utstillingen!