Klikk! – Tromsø poserer

Det som utgjør fotografiets natur er poseringen, hevder den franske tenkeren Roland Barthes i Det Lyse rommet, Tanker om fotografi. Noe har posert foran kameralinsen og blitt værende der for evig. Et ”klikk”, et stans i tidens uavlatelige flyt. Noe fant sted der og da, og minner oss om vår egen og alle tings forgjengelighet.

I denne utstillingen er det Tromsø som poserer, med mennesker og miljøer som fotografiske bruddstykker av byens nære og fjerne fortid. Gjenkjennelig for noen, fremmedartet for andre. Her vises bilder fra Tromsø i et spenn fra portretterte byborgere ved midten av 1800-tallet, til dagens travle og trafikkerte sentrum.  Overbevisende historiske kilder i besittelse av ”dokumentets autoritet”, slik kulturkritikeren Susan Sontag formulerer det i essaysamlingen Om fotografi.

Kanskje nettopp her ligger fotografiets særskilte magi: dets evne til å bekrefte en forgangen virkelighet ved å skape nærhet og deltakelse.

Utstillingen vises som del av et prosjekt over to år, der Perspektivet Museum legger ut sitt fotoarkiv på nett.

 ” Fotografier gjør fortiden til et objekt for ømme blikk, moralske distinksjoner blir uklare og historiske dommer ugyldiggjøres gjennom den allmenne patos som ligger i det å betrakte en forgangen tid”.

Susan Sontag, Om fotografi