Kom, for alt er ferdig

Lurøy og Træna kommuner på Helgelandskysten består av 2400 øyer, holmer og skjær hvorpå Den Norske Kirke har spredt sine kirker og bedehus. Dette er Anders Rosland sin verden; sognepresten som gjør gudsordet kjent blant innbyggerne i dette storslåtte øyriket.

Alltid på farten mellom husklyngene i havgapet, til en begravelse, en dåpssamtale, en siste nattverd, en konfirmasjonsleir. Et levende knutepunkt for øyboernes livsutfoldelse i en utfordrende natur.

Prester og kristendom er ikke sexy stoff i mediene, men å reise med presten åpner dører i samfunnet som tabuene våre låste for mange år siden.

Eivind H. Natvig

Prestens sosiale engasjement går langt utover prestegjerningen. Som en havets mann har han ett og annet å lære fra seg, enten det er kurs i seiling eller havkajakk, etter at gudstjenesten er over. Trosopplæring er viktig, men medmenneskelighet er viktigere for Anders prest.

«Kom, for alt er ferdig» er Den norske kirkes klarsignal foran nattverden. Og de kommer. Anders Rosland er prest i sorg og glede, han er til stede ved livets begynnelse og slutt, han tar del i deres skjebner. Det er dette livets drama som fotografen Eivind H. Natvig er vitne til, og som gir motiv til hans særegne uttrykk mellom journalistisk virkelighetsbeskrivelse og lavmælt poesi. Det er det ordinære livet, slik det er blitt levd i generasjoner, som er hans anliggende. Som han selv sier: – Det normale er mer enn nok for meg.

Eivind H. Natvig har mottatt stipender og priser for sitt arbeid, er medlem av Moment Agency og sluttet seg i 2014 til noen av verdens mest anerkjente fotografer i fotobyrået INSTITUTE.