Love Me

Love Me belyser de destruktive kreftene i den globale skjønnhetsindustrien som skor seg på vår kollektive usikkerhet, forfengelighet og frykt for aldring. Ofte forankret i det grunnleggende ønsket om å bli akseptert. Bildene gir analytiske innfallsvinkler til vår konstruerte verden, der det vanker straff eller belønning både sosialt, psykologisk og økonomisk i forhold til hvordan vi ser ut; en verden der vår egenverdi settes i sammenheng med vårt utseende.

Over en periode på fem år har Zed Nelson besøkt atten land fordelt på fem kontinent, hvor han blant annet har fotografert kosmetiske kirurger, skjønnhetsdronninger og kroppsbyggere side om side med alminnelige tenåringer, husmødre og forretningsmenn. Fotografen røper konturene av en kulturell hjernevask der den vestlige kulturens skjønnhetsidealer ser ut til å ha påvirket de mest avsidesliggende steder, og hvordan den kommersielle siden ved denne nye utbredte globaliseringen av idealer som omhandler attraktivitet og ungdommelighet fortoner seg som grenseløs og spekulativ.

Love Me tvinger oss til å stille spørsmål om vår egen rolle i en kultur hvor vi kontinuerlig dømmer og selv blir dømt ut ifra hvordan vi ser ut. Som betraktere av de eksponerte foto-objektene konfronteres vi med egen forfengelighet, usikkerhet, våre egne pretensjoner og vårt inderlige ønske om å bli akseptert og elsket.