MAADTOE

[maa-too-ä] sørsamisk for opphav

I utstillingen Maadtoe tar de to kunstnerne, maleren Anders Sunna og fotografen Michiel Brouwer, et oppgjør med den svenske statens politikk overfor samene, rasisme og undergraving av samisk livsgrunnlag. Begge kunstnerne brenner sterkt for å vise og kommunisere omkring temaer som knapt er framme i den offentlige samtalen. De vil utfordre, formulere nye spørsmål og framfor alt vekke følelser for å få fram en mer menneskelig side ved et ellers følsomt tema. Anders Sunnas maleri forteller sterkt og dypt personlig om hans families lange kamp for sin samiske tilværelse i Tornedalen. Som kontrast gir Michiel Brouwers kliniske fotografier en skarp påminnelse om samisk historie, om rasebiologi og om mislykket svensk samepolitikk helt fram til vår egen tid.

Utstillingen balanserer mellom ekstreme kontraster i perspektiver, fra det dypt personlige til det regelrett avhumaniserte. Det sistenevnte kommer til syne i Brouwers fotografier av instrumenter fra undersøkelser utført ved Universitetet i Uppsala, som del av datidens vitenskap. Den dag i dag er bildene den eneste visuelle bekreftelsen på denne samlingens eksistens. Bilder av redskap brukt i rasebiologiske eksperiment vises side ved side med samiske portretter av blant andre Bo Sunna, Anders sin far, som er andre generasjon i kampen for Sunna-familiens rett til et liv i Tornedalen.

De siste to årene har kunstnerne inkludert bilder og verk som problematiserer gruvepolitikken i Sápmi. De vil på denne måten gi et mer samlet bilde av den svenska koloniseringsprosessen.

Utstillingen balanserer mellom maleri og dokumentarfotografi, mellom individ og stat, og sist men ikke minst mellom menneskelige følelser og kjølig byråkrati. De to ulike kunsterlige uttrykksmåtene flettes sammen i et felles tema og mål med utstillingen Maadtoe.