Oil Rich

I Oil Rich N&N sammenligner den nigerianske fotografen George Osodi oljeindustrien i Nigeria og Norge. Han er først og fremst opptatt av hverdagslivet der oljeproduksjonen foregår.

Hans dokumentasjon av det oljerike deltaet sør i Nigeria har resultert i et omfattende verk som tar for seg de ekstreme forholdene i regionen, både samfunns- og miljømessig. Disse forholdene har fått liten oppmerksomhet i internasjonal presse.  I deltaområdet der oljen utvinnes, hersker det stor uro og uvilje, og få mennesker får oppleve fordeler av inntektene fra ”det svarte gullet”. Den voksende uviljen mot oljeindustrien og statsansatte har gitt klar bane for bevæpnet milits, som ikke nøler med å bruke vold for å forsvare sine rettigheter.

Det er store forskjeller mellom dagliglivet i Norge og Nigeria. Norge har vært et oljeland i 40 år. Olje og gass har blitt landets viktigste eksportvare, og oljefondet øker år for år. Fotografiene fra Norge ble tatt under opphold i Oslo, Lofoten og oljehovedstaden Stavanger i 2008.

”People are of great value to me, especially what I call the real people.(…) I want to put a human face on this paradise lost, as I do not wish to offend, but to draw the viewer near my images in order to provoke a filling and be inspired or trigger a deep sense of change within the observer”

George Osodi

George Osodi er selvlært innenfor fotografi og jobber som frilanser med base i London og Lagos. Hans fotografier er vanskelige å kategorisere. De er en blanding av fotojournalistikk, fotoessay og aktivisme. Osodi har jobbet for nasjonale og internasjonale medier. Hans fotografier har blant annet blitt publisert i New York Times, Time Magazine, Newsweek, Guardian of London, The Telegraph, USA Today, International Herald Tribune og Der Spiegel.

Produksjon: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Kurator: Stina Høgkvist, Nasjonalmuseet

Turné og formidling i Nord-Norge: SKINN

Ustillingen er en del av Den Kulturelle Skolesekken i Nordland, Troms og Finnmark.