Red Utopia

Etter Berlin-murens fall og oppløsningen av Sovjetunionen, har den kommunistiske ideologien delvis  havnet på historiens skraphaug. I det den russiske revolusjonen markerer sitt hundreårsjubileum, har imidlertid den nederlandske fotografen Jan Banning reist omkring i Russland, Italia, Portugal, Nepal og India for å dokumentere mennesker som ennå holder den kommunistiske fanen høyt. Han møter dem i deres dagligdagse omgivelser, i kontormiljøer overlesset med symboler: røde flagg, bannere og portretter av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao, lokale ideologer og partiledere. Fra kontorpulten rettes et konsentrert blikk mot kamera; en positur og komposisjon som er karakteristisk for fotografen, og som vi blant annet finner i Bureaucratics, vist på Perspektivet Museum i 2009.

Hvem er disse gjenværende kommunistene med sin felles begeistring for Marx, men som ellers har så ulik tilnærming, stil og atmosfære? I de 50 kontorene i Russland som Jan Banning besøkte, blir kritiske kommentarer om Josef Stalin, en av det 20. århundrets største massemordere, raskt avvist som overdrivelser. Kommunistenes entusiastiske fortellinger om «gode, gamle dager» handler om gratis utdanning, tilgang til helsetjenester og en lønn eller en pensjon til å leve av – goder som gikk tapt sammen med sparepenger og generell trygghetsfølelse under den omfattende privatiseringen. Dagens kommunister består imidlertid ikke kun av eldre, desillusjonerte mennesker. I Italia er en stor andel av partimedlemmene i ung alder og har høy utdannelse, mens i India (Kerala) fører det kommunistiske partiet fortrinnsvis tradisjonell sosialdemokratisk politikk.

Portretter og byster i overdrevne formater, utslitte møbler og utdatert teknologi; settingen kan minne om et absurd teater. «If I want to stimulate people to think, some element of absurdity is necessary» sier Banning. «Whether it’s the office of a bureaucrat or of a communist, the whole idea of an office is a kind of theater stage. I am using that to engender thought”.

Fotografen og historikeren Jan Banning kombinerer et kunstnerisk blikk med en dokumentarisk tilnærming, og har mottatt stor internasjonal anerkjennelse for sine fotoserier som ofte tar opp sensitive og komplekse tema. Det er gjennom møter med mennesker og deres hverdagslige omgivelser at han lar de store spørsmålene tre fram. Selv har han aldri stemt på et kommunistisk parti, men har sympati for partimedlemmenes iherdige kamp for sosial rettferdighet og økt likhet; mange av dem har tortur og lange fengselsopphold bak seg. Under en nyliberalistisk, markedsstyrt økonomi med enorme miljøødeleggelser og stor sosial ulikhet, økende populisme, nasjonalisme og fremmedfrykt, mener fotografen at det kanskje er noe å hente i en ny-lesing av Marx sine arbeider. I det minste som inspirasjon til radikale endringer mot en mer idealistisk og rettferdig verden.

Red Utopia åpner 27. april 2019 med fotograf Jan Banning til stede.