Slipp gjenstanden fri!

Etter mange år med svært dårlige oppbevaringsforhold, har det endelig lyktes å skaffe tilfredsstillende magasin. Perspektivet Museums samlinger er med andre ord på flyttefot og begivenheten markeres gjennom utstillingen Slipp gjenstanden fri!

Museene samler på ting og tingenes livshistorier. Før gjenstanden havner på museum, har den hatt et sosialt liv. Den har forflyttet seg i tid og rom, kanskje gjennom ulike eierskap og funksjoner, over landegrenser og mellom verdensdeler. I museet blir gjerne gjenstanden et gissel for historiefortolkninger og tingenes fascinerende flertydighet og estetiske kraft temmes.

Tingene forvandles til kulturarv og blir representativ for verdier som samfunnet holder høgt. De gamle samlingene, som museet i sin tid overtok fra to lokalmuseer, skulle gjenspeile den tradisjonelle nordnorske levemåten, være opplysende og skape identitet. Museets oppgave var å binde fortid og framtid sammen, styrke folks ”kollektive hukommelse” som kulturell ballast og motkraft til alt det nye. Akkurat som de store friluftsmuseene sørpå, etablert under nasjonsbyggingen ved århundreskiftet. I dagens globaliserte samfunn er museenes tradisjonelle oppdrag i endring.

Ved å fokusere på den troløse gjenstanden har Perspektivet Museum laget en gjennomtenkt lek med gjenstander, som folk kan skape sine egne historier til.