Uprooted

Land gjør folk til hva de er. Det er jeg sikker på. Hvis de mister det, mister de sin trygghet og en liten bit av sjelen som de resten av livet vil forsøke å gjenvinne.

Dette utdraget er fra Larry Towells bok The World from my Front Porch (2008). Som mange av hans Magnum-kolleger, møtte og fotograferte han på sine feltarbeid mennesker som hadde mistet både hjemmet og landet sitt. Mennesker som på grunn av krig eller naturkatastrofer ble tvunget i eksil, som av politiske eller økonomiske grunner var blitt nødt til å forlate hjemlandet sitt. Deres eneste eiendeler var det de kunne bære. Noen søkte asyl i Vesten, mens andre endte opp i flyktningleir eller forgjeves forsøkte å vende tilbake til sine land.

Utstillingen ”Uprooted” tar bevisst avstand fra historisk, kronologisk og geografisk fremstilling. Målet er å visualisere det store antallet internasjonale konflikter siden andre verdenskrig, og hvilke enorme mengder mennesker som har blitt tvunget i eksil og måttet flykte som følge av disse. Felles for dem alle er deres usikre fremtid, som de må møte som hjemløs og uønsket.

Utstillingen er produsert av Magnum Photos og Perspektivet Museum