Vår tid i fortiden

I fem skoledager fikk vi jobbe med en klasse på Voksenopplæringen. I utstillingen møter du elevenes egne historier sett gjennom en gjenstand av betydning for dem, og hva som skjedde da deres personlige historier ble satt i relasjon til Kvitnesgården. Parallelt med samtale og refleksjon har vi jobbet med komposisjon og fotografi som uttrykksform.

Et hus med mange lag

Husene som står i friluftsmuseet i Folkeparken ble opprinnelig flyttet dit for å kunne fortelle om nordnorsk kystkultur. Det største huset heter Kvitnesgården. Bygningen fra 1826 var hovedhus på handelsstedet Kvitnes på Vannøya i Nord-Troms, og har historier som strekker seg tilbake til 1680-tallet.

Fortellinger veves sammen

Elevenes møte med huset resulterte i tanker og nye perspektiv på både samtid og fortid, uttrykt gjennom bilder og ord. I Vår tid i fortiden veves stedets mange fortellinger sammen med elevenes personlige historier og betraktninger, og Kvitnesgården har fått enda flere lag med historier.

Om utstillingen og prosjektet

Produsenter: Camilla Erenius, Perspektivet Museum og Pål H. Ekern, Preus fotomuseum.

Utstillingen Vår tid i fortiden er del av det flerårige mangfoldsprosjektet Perspektiver i friluft, og ble laget i samarbeid med Preus museum. Perspektiver i friluft er del av Mangfoldsnettverkets prosjekt Samlingenes mange stemmer, støttet av Kulturdirektoratet.

Vi retter stor takk til kollegaer på Preus museum, elever og lærer som deltok fra Voksenopplæringen.

Vi takker også Eurosko på Jekta for de flotte eskene vi fikk til å bruke i utstillingen!

Les mer om åpningen og prosjektet