White Sea Black Sea

Jens Olof Lasthein har i løpet av seks år reist og fotografert hverdagslivet langs EUs østlige grense, fra Kvitsjøen i nord til Svartehavet i sør. Menneskene her lever på grensen mellom to verdener, på vei mellom to faser, der ingenting er avgjort og målet kanskje heller ikke helt klart. Man har ikke helt klart å forlate fortiden, men heller ikke satt ned foten på den andre stranden.

Siden østblokken falt for nesten 20 år sidan har landene opplevd en stor endringsprosess som fortsatt pågår. I løpet av denne perioden har en ny delelinje blitt utviklet, identisk med EUs østre grense.

Utstillingen er et resultat av Jens Olof Lastheins omfattande prosjekt som pågikk fra 2001 – 2007. Hans fotografier viser landskap og mennesker i Transsylvania, Russland, Moldova, Ukraina, Hviterussland – i grenseområdet mellom øst og vest i Europa.

White Sea Black Sea handler om grenser: en ytre, fysisk grense og en indre, usynlig grense som skiller mennesker. Hverdagens ytre verden former våre indre grenser, mellom det vi gjenkjenner og det vi ikke forstår. Har verden virkelig blitt mindre som vi sier, eller går grensene for hva vi ser som en del av oss selv fortsatt i snevre sirkler?

Lastheins visuelle reise i grenselandet mellom øst og vest i Europa er i all sin enkelhet et forsøk på å myke opp noen grenser – fotografens egne og kanskje til og med andres.