Vellykket kurs i vindusrestaurering

Denne uken ble det arrangert kurs i vindusrestaurering på bygglinjen på Kvaløya videregående skole. Det var spennende dager for de involverte.

Kurs i vindusrestaurering på bygglinjen på Kvaløya vgs. Foto: Mari Hildung

Kurset ble ledet av Siv Kristi Holmin og Torje Larsen, med forsterkning av Perspektivet Museums håndverker Jan Kleine, og lærer Steinar Fagerheim. Erling Steenstrup deltok med innledning om Straumen gård, som blant annet var et av anleggene det ble restaurert vinduer fra. Eline Holdø fortalte om Fortidsminneforeningens arbeid, og Aslaug Eidsvik fortalte om Perspektivet Museums anlegg og behov for kompetanse.

Elevene lærte tradisjonell restaurering, og flere av de 12 deltakerne ble riktig engasjerte, blant dem Noah Hansen Friborg, som synes det var artig å lære noe nytt.

Noah Hansen Friborg tar emot diplom etter gjennomført kurs. Foto: Mari Hildung

Om kurset

Kurset, som er en del av prosjektet Håndlag, var et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen, Kvaløya Videregående skole og Perspektivet Museum.

Vi takker Hedda Skagen Paulson i Fortidsminneforening sentralt for god tilretteleggelse av kurset.


Publisert:

av: