Vi har hatt praktikant!

David Moen, som studerer Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap ved UiT har hatt praksisopphold hos oss i 6 uker. Davids prosjekt har vært å undersøke hvor vidt det finnes en «best practice» i Norge for organisering, klassifisering og katalogisering av kulturhistoriske fotografier. Han har utviklet et spørreskjema som nå sendes rundt til norske fotoarkiv for å kartlegge praksis og behov i forhold til retningslinjer og systemer. Dette er veldig relevant også for oss på Perspektivet – jobber vi på best mulig måte med fotosamlingene våre? Vi takker David for fine uker og ønsker lykke til videre på studiet!


Publisert:

av: