Vilkår og priser

Vilkår og priser ved bruk av bilder fra Perspektivet Museum sitt fotoarkiv

 • Ved bestilling av bilder er det viktig at det oppgis registreringsnummer (f.eks. PEMFWI-00197), navn og adresse på kjøper og hvorvidt det er til privat eller redaksjonell/kommersiell bruk.
 • Hvis ikke noe annet er avtalt leveres bildene i størrelse 30x40cm, JPEG-format og med en punkttetthet på 300.
 • Perspektivet Museum leverer kun elektroniske bildefiler, ikke utskrift.

Om fotoarkivet – generelle lisensbetingelser for bildefiler i lav oppløsning

Perspektivet Museum publiserer fotomateriale fra egen samling på nettsiden Flickr. Disse bildene blir publisert i lav oppløsning (1280 piksler på langsiden) under Creative Commonslisensen CC BY-NC-ND dersom ikke annet er oppgitt under det enkelte bilde. Lisensen tillater deg å laste ned bildene og dele dem med andre så lenge du navngir opphavspersonen. Du kan ikke endre dem på noen måte, eller bruke dem kommersielt uten tillatelse fra Perspektivet Museum.

Lisenser

Bestilling av foto i høy oppløsning

Perspektivet Museum leverer kun elektroniske kopier (bildefiler) av fotografiene. Du må selv sørge for utskrift av bildene om du ønsker det. For å bestille bilder sender du en e-post til: fotoarkiv@perspektivet.no Ved bestilling er det viktig at du viser til bildets registreringsnr (f.eks. PEM-FWI-37260), slik at vi lett kan finne fram til ditt bilde. Bildenes registreringsnummer finner du ved hvert enkelt av bildene i vårt fotoarkiv på nett. Leveringstid er inntil 2 uker.

Nedenfor finner du vilkår og priser ved bruk av våre bildefiler. Vi skiller mellom: 1) Privat bruk 2) Redaksjonell / Kommersiell bruk

Privat bruk

 1. Med Privat bruk menes bruk av bildemateriale som ikke skal publiseres offentlig. Dette gjelder hovedsakelig privatpersoner, men også studenter, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, offentlige virksomheter og stiftelser kan bruke bilder på samme vilkår.
 2. Bilder kan brukes fritt innenfor begrensningene i henhold til lisensen som er nevnt ovenfor.
 3. Levering av bildefiler i høyere oppløsning faktureres i henhold til pristabellen nedenfor. Ved levering av bildefiler fra fotografier som ikke er digitalisert, belastes et tillegg på kr. 150,- per bilde.
 4. Brukeren skal vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c.
 5. Bilder og bildefiler i høy oppløsning skal ikke selges eller på annen måte videredistribueres til andre.
 6. Bilder blir som standard levert via epost i JPEG-format. Dersom andre leveringsmåter er nødvendige pga store datamengder, vil eventuelle kostnader til lagringsmedier komme i tillegg. Dette avtales særskilt før leveranse.
 7. PRISER FOR PRIVAT BRUK*

 

Redaksjonell / Kommersiell bruk

 1. Med Redaksjonell bruk menes bruk av bildemateriale gjennom publisering i bøker, tidsskrifter, aviser, samt utstillinger.
 2. Med Kommersiell bruk menes bruk av bildemateriale i annonser, reklamebrosjyrer, skilting og annen profilering.
 3. Bilder i lav oppløsning kan lastes ned direkte fra fotoarkivet på nett, men ikke publiseres uten avtale med Perspektivet Museum på forhånd.
 4. Levering av bildefiler faktureres i henhold til pristabellen nedenfor. Ved levering av bildefiler fra fotografier som ikke er digitalisert, belastes et tillegg på kr. 150,- per bilde.
 5. Brukeren skal vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c.
 6. Bilder og bildefiler kan ikke videreselges eller på annen måte videredistribueres til andre. g) Bildefiler skal ikke forandres eller manipuleres. Utsnitt bør unngås, men hvis dette brukes, bør dette oppgis i bildeteksten.
 7. Perspektivet Museum skal alltid oppgis som kilde i forbindelse med gjengivelse av bilder fra våre samlinger. Der fotograf er kjent, skal også dette gjengis. Eks: Arthur Sjøtun/Perspektivet Museum.
 8. Bilder blir som standard levert via epost i JPEG-format. Dersom andre leveringsmåter er nødvendige pga store datamengder, vil eventuelle kostnader til lagringsmedier komme i tillegg. Dette avtales særskilt før leveranse. PERSPEKTIVET MUSEUM, Storgata 95, Postboks 162, 9252 Tromsø.
 9. PRISER FOR REDAKSJONELL /KOMMERSIELL BRUK*

* Prisene er gitt med forbehold om endringer

Søk i Perspektivet Museum sitt fotoarkiv på vår Flickr-side.