Avrunding av Tråante 2017

Tråante 2017 går mot slutten, og i den anledning åpner vi utstillingen Med blikk for det samiske lørdag 9. desember kl. 14:00.

Den store strømmen av turister som oppsøkte det eksotiske nord fra begynnelsen av 1900-tallet, ga næring til masseproduksjon av postkort og bidro til å forme turistenes fantasier om det samiske. Utstillingen bygger på franskmannen Alan Borvos imponerende samling av flere tusen postkort med informative tekster og skisser. Samlingen er blitt til gjennom mange år, etter at Alan Borvo som student i etnologi oppsøkte samiske miljøer i Finnmark på 1950-tallet. Her finns vakre håndkolorerte lystrykk, profesjonell fotografisk dokumentasjon så vel som amatørenes ofte fantasifulle bidrag, preget av sin tids politiske og ideologiske forhold.

Utstillingen er produsert med støtte fra Sametinget


Publisert:

av: