Bærekraftig samarbeid!

Stor takk til FN- sambandet for et flott samarbeid i formidlingsprosjektet som ble tilbudt alle Tromsøs videregående skoler i høst.

Med utgangspunkt i utstillingen Red Utopia av Jan Banning løftet vi frem ulike perspektiv og utfordringer ved den stadig økende forskjellen mellom fattig og rik. Opplegget kombinerte omvisning i Red Utopia med FN-sambandets ‘Handelsspill’. Spillet omhandler bærekraftig utvikling og FN’s bærekraftmål, og erfaringene i spillet dannet grunnlag for samtale om årsaker til forskjeller i levestandard mellom land, og hvorfor økende global ulikhet er et problem. I den oppsummerende samtalen dro vi veksel på erfaringer fra utstillingen Red Utopia og berørte på denne måten også kjernen i fotograf Jan Bannings prosjekt. Både elever og lærere som deltok utviste stort engasjement!

Dette er andre gang vi samarbeider med FN-sambandet – en engasjert og kunnskapsrik gjeng vi setter stor pris på! Slike samarbeid åpner for ulike innfallsvinkler og vekslende formidlingsformer og gir oss mulighet til å løfte frem komplekse tema på alternative måter.

Foto: Mari Hildung


Publisert:

av: