Hagen ved Kvitnesgården

Perspektivet Museum · Hagen på Kvitnesgården

En kunst- og kulturhistorisk lydvandring i Folkeparken Friluftsmuseum.

Prosjektet er et samarbeid mellom Liv Hanne Haugen og Perspektivet Museum.

Støttet av Kulturrådet