Elidagården

Perspektivet Museum · Mortengården.WAV

En kunst- og kulturhistorisk lydvandring i Folkeparken Friluftsmuseum.

Prosjektet er et samarbeid mellom Liv Hanne Haugen og Perspektivet Museum.

Støttet av Kulturrådet