Russland og kommunismen: en saga blott?

«Da jeg så Lenin på Leninmausoleet første gangen, så han ikke så bra ut. Da jeg besøkte mausoleet mange år senere, så han langt bedre ut» forteller historieprofessor Jens Petter Nielsen med et smil under hans lunsjforedrag: Russland og kommunismen: en saga blott? Foredraget markerte inngangen til siste helgen med utstillingen Red Utopia av fotograf Jan Banning.

Ett av de fem landene som presenteres i utstillingen Red Utopia er Russland, der fotografen Jan Banning besøkte over 50 partikontorer i Vest-Russland. Banning ble stadig møtt av entusiastiske historier om «de gode gamle dager» under J. Stalin. I starten av prosjektet forundret dette ham stort og han opplevde til tider å møte et splittet russisk historiesyn.

Historiker og professor emeritus Jens Petter Nielsen ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi på UiT, ga oss en ytterligere forståelse for hvorfor det kunne være slik. Det ble trukket linjer helt fra Georgij Plekhanov («den russiske kommunismens far») og Den russiske revolusjonen, frem til dagens Kreml-ledelse i det post-sovjetiske Russland under ledelse av Vladimir Putin. Foredraget ga et godt bakgrunnsteppe for å forstå mer av Putin og Kreml-ledelsens historiepolitikk, der man fornekter kommunismen som samfunnssystem og samtidig nøler med å kvitte seg med kommunismens symboler, og hvordan denne tvetydighet kan være med på å legitimere Putins politiske ledelse og fremheve tenkningen rundt Russland som stormakt.

Vi takker historieprofessor Jens Petter Nielsen for et interessant foredrag som ga oss ytterligere fordypning i deler av tematikken som berøres i utstillingen Red Utopia av Jan Banning.

Foto: Marianne A. Olsen

 


Publisert:

av: