Mangfoldige Tromsø

Tromsø har vært en flerkulturell by helt siden grunnleggelsen i 1794. Her møttes nordmenn, samer, kvener, russiske pomorer, og tilreisende handelsmenn og sjøfolk fra Storbritannia og kontinentet.

Siden 1980-årene har også den nye innvandringen forsterket dette mangfoldet. Mer enn 110 nasjonaliteter var representert i kommunen ved årtusenskiftet.

I utstillingen kan publikum glede seg over vakre, underfundige, stygge, kostbare og hverdagslige gjenstander fra magasinets gjemmer. I en særstilling står samlingen av ”russesaker”, ting som russiske seilskuter brakte med seg til byen i forbindelse med pomorhandelen på 1800-tallet.