The Roma Journeys

I 2000 la fotograf Joakim Eskildsen og forfatter Cia Rinne ut på en reise som skulle vise seg å ta nesten sju år. Tilfeldigheter og gode medhjelpere brakte dem i nær kontakt med familier og miljøer i sju forskjellige land, som åpent tok i mot og lot dem bli kjent med romfolkets kultur og livsvilkår i dag. Gjennom sine nye bekjentskaper og samvær over lang tid, vokste interessen og sympatien for dette forfulgte folket. The Roma Journeys er blitt en nær og personlig skildring av romfolk i Ungarn, Romania, India, Finland, Hellas, Russland og Frankrike.

Romfolket er Europas største minoritet og en samlebetegnelse på en rekke folkegrupper med en viss grad av felles kultur og språk, med sannsynlig opprinnelse i India. ”Sigøyner” og ”sinti” regnes som grener av romfolket, hvis utbredelse er størst i de sørøstre og midteuropeiske statene, samt Spania og Frankrike. Romfolket er tradisjonelt et vandrerfolk, mest kjent for å livnære seg av musikk, håndverk og småhandel.

Mer enn noe annet folk, bortsett fra jødene, har romfolket blitt utsatt for konstant forfølgelse, diskriminering og systematisk utryddelse. Denne uretten begås den dag i dag.

I motsetning til folkemordet på jødene som er blitt preget inn i vår bevissthet, er det først i senere tid at romfolket har fått anerkjennelse som offer for nasjonalsosialismens forbryterske rasepolitikk. … kun unntaksvis er det noen som står opp og taler deres sak …

Günter Grass, fra forordet i fotoboken The Roma Journeys

Utstillingen er et flerdimensjonalt og enestående portrett av mennesker som lever et fattig og hardt liv, som viser et ukuelig livsmot, har sterke familiefellesskap og eksplosive utløp for sin kreativitet i musikk, farger og fest. Den danskfødte fotografen nærmer seg dette ukjente med åpent sinn og empati. I prosjektet The Roma Journeys står Joakim Eskildsen og Cia Rinne opp og taler romfolkets sak.