Untermensch

I perioden 1996 – 98 gjennomførte Perspektivet Museum dokumentasjonsprosjektet ”Untermensch”. Et omfattende minnemateriale ble samlet inn; intervjuer av de som levde tett på fangleirene og av russere som ble værende i Norge etter krigens slutt, samt gjenstander som krigsfangene etterlot seg.

Utstillingen ble til på bakgrunn av boken «Tapte År», minnestoff fra Tromsø og Balsfjord og gjenstander laget av soldater i fangenskap. ”Untermensch” var delt i to, en informativ del med en historisk innføring til tema og en fortellerdel som baserte seg på individuelle historier, blant annet fra Ivan Pasjkurovs bok ”Tapte år”. Sentralt i utstillingen sto kjente utsagn fra nazistisk propaganda om russere som et laverestående folk, stilt i kontrast til tradisjonell, russisk korsang med stor stemmeprakt. Hver enkelt gjenstand ble presentert i sammenheng med eierens personlige opplevelser og beretningen om gjenstandens opphav. Enkelte av gjenstandene hadde betydelig kunstneriske kvaliteter, på tross av forholdene fangene levde under.

”Untermensch” ble en gripende fortelling om skaperglede og livsmot, men mest av alt en opprivende påminnelse om krigens grusomheter. Utstillingens humanistiske perspektiv ble formidlet under en rekke elevbesøk, der rasisme og fordommer som mekanismer for undertrykkelse ble fokusert.

Relatert dokumentasjonsprosjekt