Sara og friheten

Sara Fabricius levde sine ungdomsår i Tromsø, i ei brytningstid mellom tradisjon og modernitet. I en alder av 24 år brøt hun opp og reiste til Paris for å utvikle seg som maler. Her ble hun én blant de mange som søkte anonymitetens frihet i storbyens kunstnerkvarterer. Etter flere år i Frankrike og Italia ga Sara opp drømmen om å bli maler og tok pennen fatt under pseudonymet Cora Sandel.

I likhet med mange av hennes litterære karakterer, fant ikke Sara Fabricius/Cora Sandel seg til rette innenfor datidens snevre kvinnesyn og normer for hva som passet seg. Ulikevekt i menneskelige relasjoner, ikke minst mellom kjønnene, ble et gjennomgangstema i hennes forfatterskap.

Bruk av scener eller episoder er karakteristisk for forfatteren Cora Sandel sin fortellerstil. Det er mulig å lese denne «livets strøm» av situasjoner som påvirket av hennes malerblikk. Den litterære stilen har inspirert utstillingens formspråk. Gjennom installasjoner og stilleben formidles kunstnerens betraktninger omkring tema som lå henne på hjertet: natur og dyrevern, personlig autonomi og relasjoner mellom mennesker.

Hvem var så Sara Fabricius/Cora Sandel, forfatteren som hatet å være påtrengende og som etter eget sigende led av en slags «anonymitetsmani»? Utstillingen Sara og friheten gir ingen svar, men konfrontert med hennes egne utsagn møter vi ei dame som framstår både temperamentsfull og lavmælt, reflektert, vittig og skarp.

Alle de kulturhistoriske gjenstandene i Sara og friheten er fra kunstnerens liv, og utstillingen innledes med en biografisk tegneseriestripe av Anneli Furmark.

Dette er den andre av tre utstillinger om forfatter og billedkunstner Cora Sandel/Sara Fabricius (1880–1974).

Utstillingsproduksjonen

Utstillingen er støttet av Samfunnsløftet Sparebank1 Nord-Norge og Tromsø kommune.

Utstillingen hadde ikke vært mulig uten en svært generøs gave fra Sara Fabricius’ etterkommere og Janneken Øverlands biografiske arbeid.

Konsept: Astri Fremmerlid
Utstillingsansvarlig: Marianne A. Olsen
Utstillingsdesign: Lawrence Malstaf
Installasjoner: Lawrence Malstaf
Biografisk seriestripe: Anneli Furmark
Grafisk design: Liv Ragnhild Kjellmann
Produsenter: Mari Hildung & Aslaug Eidsvik

Se hele produksjonslisten

Andre utstillinger om Sandel/Fabricius