Saras spor

I museenes magasiner står gjenstander tett i hyller, organisert etter materialer, størrelse og form. De er registrert og katalogisert, og gjenfinnes i datasystemer gjennom strekkoder eller nummer. Det er når PEM.102 knyttes til levd liv, til mennesker og miljøer, at den kan fortelle oss noe mer. For som forskeren som endret litt på et Sandel-sitat skrev:

Skjult i de ytre tingene ligger virkeligheten

I Storgata 95, i et område av huset der Sara Fabricius en gang hadde soverom, har vi skapt et fysisk og virtuelt magasin med Saras samlinger. Hennes forhold til ting endret seg gjennom livet. Fra oppvekst i overfylte klunkestuer via bohemtilværelse med korte opphold på mange adresser, til hun som eldre bodde i en liten leilighet i Uppsala. Her tok hun imot familieklenodier fra et fordums overklassehjem, men også et skjell fra Bretagne og en stein fra Telegrafbukta i Tromsø.

Det tar seg godt ut sammen. Jeg ser på det daglig og tenker på steder i syd og nord, hvor jeg har lagt igjen store stykker av mitt hjerte. (…) Som de ser, jeg samler på relikvier.

Gjennom samlinger hun etterlot, og som mange år senere kom tilbake til huset der noen av gjenstandene en gang har vært, skapes forbindelser og muligheter. I utstillingen kan du være med å oppdage hvordan tider, steder, roller, mennesker og kunstnerskap knyttes sammen i Livets vev.

I likhet med andre museumsmagasin vil Saras spor være i endring i utstillingsperioden. Nye besøk vil kanskje gi andre opplevelser.

Dette er den tredje av tre utstillinger om forfatter og billedkunstner Cora Sandel/Sara Fabricius (1880–1974).

Andre utstillinger om Sandel/Fabricius