Tromsø – Nordvest-Russland

På slutten 1990-tallet overtok Perspektivet Museum fra to nedlagte lokalmuseer en interessant samling av gjenstander fra pomortiden. Samlingen inneholder fortrinnsvis gaver fra pomorene til sine forretningsforbindelser i Tromsø, og er unik i sitt slag.

Pomorgjenstander

Den består av serviser, treboller,  beholdere av never, skrin av hvalrosstann, bastsekker for transport av mel, samovarer og «russehåndklær». Det foreligger egen protokoll over den russiske samlingen, som foreløpig er eneste samling ved Perspektivet Museum som er vurdert ved hjelp av spisskompetanse utenfra. I dette arbeidet har følgende vært involvert: førstekonservator Galina Babajants ved Statens Etnografiske Museum i Leningrad, etnolog Anne Louise Christensen, Aleksandr Davydov og kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen.

Naboer i øst

Tromsøs nære forbindelser til sin nabo i øst har lange tradisjoner, og fra 1990-tallet ble denne kontakten atter en gang en del av denne byens liv. Perspektivet museum har gjennomført flere dokumentasjoner/utstillinger som omhandler dette forholdet.

På grunnlag av egne samlinger og innlånt materiale åpnet i 1998 utstillingen Untermensch, om de russiske krigsfangene i Tromsøområdet under siste verdenskrig, og i 2011 Flytende Russisk, Sjømenn fra øst møter Tromsø. I tillegg finnes filmopptak og intervjuer fra nenetsernes liv og reindrift like vest for Uralfjellene.

Gjenstander fra samlingen

Relaterte utstillinger